REGULAMIN

Przed przystąpieniem do przyjęcia sprzętu przez nasz serwis, prosimy o zapoznanie się
z niniejszym regulaminem:

1. Serwis swoje usługi świadczy drogą wysyłkową, w tym celu klient zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć uszkodzony sprzęt, za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub Poczty Polskiej.

2. Możliwe jest odebranie sprzętu od klienta za pośrednictwem zamówionego przewoźnika przez firmę SendComp, w atrakcyjnych cenach zawartych na stronie głównej serwisu.

3. W przypadku wyboru opcji odbioru sprzętu przez przewoźnika zamówionego przez firmę SendComp, klient zobowiązany jest do:

  • starannego zapakowania wysyłanego sprzętu w karton o regularnym kształcie, jednolitym wyglądzie i wewnętrznego go unieruchomienia
  • wysłania do naszej firmy informacji o imieniu i nazwisku klienta, adresie zamieszkania, numerze telefonu, oraz o wadze paczki i wymiarach kartonu
  • posiadania możliwości wydrukowania listu przewozowego i naklejenia go na paczkę

4. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu do naprawy, spowodowane przez niewłaściwe zabezpieczenie przez klienta na czas wysyłki. W przypadku ewidentej winy przewoźnika, serwis spisuje z kurierem protokół uszkodzenia towaru. Wysyłkę Pocztą Polską klient realizuje tylko i wyłącznie na własną odpowiedźialność, powodem jest trudna, a czasami niemożliwa procedura reklamacyjna.

5. Przed wysłaniem sprzętu do serwisu, klient zobowiązany jest do wypełnienia krótkiego formularza w zakładce "Diagnoza" z informacjami o marce i modelu sprzętu, objawami jakie wykazuje, oraz danymi kontaktowymi. Możliwe jest także bezpośrednie wysłanie tych informacji na nasz adres emailowy, bądź przez kontakt telefoniczny. Zgłoszenia można wysyłać o każdej porze, staramy się odpowiadać tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Dopiero po wstępnej diagnozie, klient zostaje poinformowany o możliwym terminie realizacji, przewidywanych kosztach naprawy, możliwościach technicznych i długości okresu gwarancyjnego.

6. Serwis po otrzymaniu towaru przydziela i wysyła klientowi na pocztę email indywidualny numer sprawy. Dzięki temu może on śledzić status naprawy, przy pomocy formularza widocznego na stronie serwisu.

7. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nie naprawionego sprzętu, który może wykazywać inne objawy, niżeli wykazywał przed czynnościami serwisowymi, które wynikać mogą
z zaawansowanej technologii montażu BGA, SMD i wielowarstwowości płyt głównych.

8. Zapłatę za wykonaną usługę, klient dokonuje z góry na wskazany na stronie internetowej numer rachunku bankowego, wpisując w tytule płatności numer imię i nazwisko, lub w formie pobrania, płacąc kurierowi przy odbiorze sprzętu, zgodnie z cennikiem przesyłek kurierskich, zawartych na naszej stronie internetowej lub wcześniej ustalonych.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności także za:

  • utratę danych zapisanych na dyskach twardych urządzeń, podczas czynności serwisowych - zabezpieczenie tych danych leży w gestii klienta
  • nielegalne oprogramowanie zapisane na nośnikach CD/DVD/dyskach twardych, załączonych wraz z komputerem

10. Serwis po otrzymaniu sprzętu może odmówić jego naprawy jeżeli:

  • istnieje podejrzenie, że towar pochodzi z nielegalnego źródła, jest kradziony, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, lub zakłóca pracę innych urządzeń
  • klient zataił ważne informacje odnośnie wcześniejszej ingerencji w sprzęt (próby naprawy dokonane własnoręcznie, lub przez inny serwis).